W związku z obowiązkiem zamieszczania sprawozdań finansowych, dyrektor Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym informuje, że bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacja dodatkowa za 2018 r. zostały sporządzone i zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w BIP, zakładka Gmina – Jednostki organizacyjne – Sprawozdania finansowe (kliknij w BIP poniżej).

www.wplichen.pl/bip

W związku z obowiązkiem zamieszczania sprawozdań finansowych, dyrektor Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym informuje, że bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacja dodatkowa za 2019 r. zostały sporządzone i zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w BIP, zakładka Gmina – Jednostki organizacyjne – Sprawozdania finansowe (kliknij w BIP poniżej).

http://bip.slesin.pl/?c=1377

Skip to content