Szanowni Rodzice i Uczniowie

Rada Pedagogiczna z Radą Rodziców wspólnie ustaliły wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie informuję, że w nw. dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze. Pracują również oddziały przedszkolne.

15.10.2021

12.11.2021

7.01.2022

2.05.2022

24-26.05.2022

17.06.2022

Skip to content