Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

Właśnie z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie pod kierunkiem p. Magdaleny Fórmańskiej i p. Moniki Zielińskiej uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku. Nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy uzyskali największą ilość głosów od uczniów, otrzymali Złote Szyszki w kategoriach: Szkolny Sprinter, Złoty Wykładowca, Luzak Roku, Niańka Roku, Bratnia Dusza, Biznesman/Bizneswoman Roku, Najbardziej Opanowany Nauczyciel, Złoty Słowik, Efekty Dźwiękowe, Debiut Roku, Złota Rączka i Złota Chochla.

Pani dyrektor Magdalena Kameduła w ciepłych słowach wyraziła wdzięczność nauczycielom i pracownikom obsługi. Także uczniowie oraz ich rodzice podziękowali za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków składając życzenia.

Za zdjęcia wykonane podczas uroczystego apelu serdecznie dziękujemy p. Adrianowi Józefackiemu.

Skip to content