Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy szkoły serdecznie dziękują za pamięć i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jakie wpłynęły na szkolną pocztę, m.in. od Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Skip to content