Szanowni Rodzice

W związku z nowym rozporządzeniem MEiN z 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 14 grudnia 2021 r. poz. 2301) informuję, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  ogranicza się funkcjonowanie między innymi publicznych szkół podstawowych i wprowadza się nauczanie zdalne.

Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem platformy Teams. Brak hasła do platformy proszę zgłaszać poprzez e-dziennik na skrzynkę administratora.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Lekcje trwać będą 45 minut, z czego 30 minut – przekazanie treści oraz nowego materiału, przez pozostałe 15 minut nauczyciel będzie do dyspozycji ucznia (np. konsultacje, wyjaśnienia, itp.).

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zorganizowane będą dla tych uczniów zajęcia w szkole.

W związku z brakiem zapotrzebowania oraz informacji od rodziców, nie będzie dowozów do szkoły.

Jeśli będzie potrzeba, uczniowie będą mieli możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła zapewnia tablety do realizacji zajęć w domu dla uczniów nie posiadających własnego sprzętu.

24 grudnia 2021 szkoła będzie nieczynna.

Ponadto informuję, że dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym nie odbędą się zajęcia zdalne.

Jeśli Państwo będą mieli pytania proszę o telefon – nr  63 2707915 lub kontakt poprzez e-dziennik.

Z poważaniem

Ewa Szabelska

Skip to content