Uczniowie Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, w szczególności z rodzin wielodzietnych i objętych wsparciem systemu zabezpieczenia społecznego, mogą bezpłatnie wypożyczyć laptopa ze szkoły. Szczegółowe zasady dot. wypożyczenia laptopa zawarte są w Regulaminie.

Skip to content