O Szkole

O Szkole

Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym, jako filia Szkoły Podstawowej w Helenowie, powstała w roku szkolnym 1959-1960. Utworzono dwa oddziały – klasy I i II, a zajęcia odbywały się w byłych lokalach Gromadzkiej Rady Narodowej i biblioteki..

W tym samym roku szkolnym zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, a tworzyli go: przewodniczący K.Tomicki, sekretarz T.Nowak, skarbnik H.Kwaśniewska oraz członkowie: F.Kozioł, S.Juszczak, H.Pietrzykowska, Z.Świderska, F.Lewandowska. Po dwóch latach licheńską filię przekształcono w samodzielną placówkę szkolną z klasami I-IV. Na przełomie 1966-1967 w szkole było siedem oddziałów, a lekcje prowadzono w dwóch wynajętych budynkach. Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w planach inwestycyjnych na 1967 rok ujęto budowę szkoły w Licheniu Starym. 7 października 1967 roku wmurowano akt erekcyjny. 26 października 1968 roku budynek szkolny oddano do użytku. Naukę w nim rozpoczęło 153 dzieci i 7 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został p. Aleksander Lewandowski. 13 maja 1973 roku patronem licheńskiej szkoły ogłoszono mjr. Henryka Sucharskiego. Tego dnia rokrocznie obchodzone jest Święto Patrona. 12 maja 1994 roku, w 25 rocznicę istnienia, szkoła otrzymała sztandar. Został wykonany według projektu p. Ewy Szabelskiej i p. Katarzyny Koziarskiej przez Pracownię Haftu Artystycznego w Poznaniu. Ks. Piotr Kieniewicz napisał na tę okazję słowa nowego hymnu szkoły. .

Od września 1999 roku, po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, placówka została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Tego samego roku przeprowadzono remont budynku. Ponadto powstały świetlica i sala komputerowa. 23 maja 2002 roku rozpoczęto rozbudowę obiektu. Już 31 grudnia oddano do użytku trzy nowe izby lekcyjne, gabinet dyrektora, sekretariat, łazienki oraz najbardziej oczekiwaną przez wszystkich salę gimnastyczną. Obecnie w ośmiu oddziałach jest 154 dzieci, a uczy je 15 nauczycieli. Do dyspozycji mają 9 izb lekcyjnych, sale komputerową i gimnastyczną, świetlicę. Ponadto członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności prowadzą na terenie szkoły sklepik. Swoje pasje i umiejętności uczniowie mogą rozwijać w kołach zainteresowań: historycznym, polonistycznym, matematycznym. Miłośnicy śpiewu uczestniczą w próbach chóru, natomiast lubiący wysiłek fizyczny trenują w Szkolnym Kole Sportowym. Jeszcze inni uczą się gry na gitarze.