Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

1. mgr Magdalena Kameduła – dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego

2. mgr Katarzyna Koziarska – nauczyciel historii, j. niemieckiego i WOS

3. mgr Aniela Marcinkowska – nauczyciel matematyki i informatyki

4. mgr Dorota Starosta – pedagog szkolny

5. mgr Przemysław Małolepszy – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w świetlicy szkolnej

6. mgr Ewa Pietrzak – nauczyciel przyrody i techniki, bibliotekarz, wychowawca w świetlicy szkolnej

7. mgr Magdalena Fórmańska – nauczyciel j. angielskiego

8. mgr Hanna Madzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

9. mgr Donata Suszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i WDŻ, terapia pedagogiczna

10. mgr Elwira Dębińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

11. mgr Małgorzata Giermazińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

12. mgr Anita Kamińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

13. mgr Ewelina Ługowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

14. mgr Monika Zielińska – nauczyciel religii

15. mgr Łukasz Staszak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wychowawca w świetlicy szkolnej, gimnastyka korekcyjna

16. mgr Edyta Budkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

17. mgr Bogusława Stelmasik – nauczyciel geografii, wychowawca w świetlicy szkolnej

18. mgr Karolina Chruścińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

19. mgr Ewa Zrąbkowska – nauczyciel j. polskiego

20. mgr Agnieszka Szewczak – nauczyciel biologii

21. mgr Piotr Woźniakowski – nauczyciel chemii

22. mgr Arkadiusz Drelichowski – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

23. mgr Kamil Krygier – nauczyciel muzyki

24. mgr Katarzyna Antczak – nauczyciel EDB

25. mgr Renata Walczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego