Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

1. mgr Ewa Szabelska – dyrektor szkoły, nauczyciel biologii

2. mgr Katarzyna Koziarska – nauczyciel historii, j. niemieckiego i WOS, wychowawca w świetlicy szkolnej

3. mgr Iwona Barczykowska – nauczyciel matematyki

4. mgr Dorota Starosta – nauczyciel j. polskiego

5. mgr Przemysław Małolepszy – nauczyciel wychowania fizycznego

6. mgr Ewa Pietrzak – nauczyciel przyrody i techniki, bibliotekarz

7. mgr Magdalena Fórmańska – nauczyciel j. angielskiego

8. mgr Hanna Madzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność, wychowawca w świetlicy szkolnej

9. mgr Donata Suszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i WDŻ, terapia pedagogiczna

10. mgr Elwira Dębińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

11. mgr Małgorzata Giermazińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

12. mgr Anita Kamińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

13. mgr Ewelina Ługowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

14. mgr Monika Zielińska – nauczyciel religii

15. mgr Łukasz Staszak – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w świetlicy szkolnej, gimnastyka korekcyjna

16. mgr Edyta Budkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

17. mgr Bogusława Stelmasik – wychowawca w świetlicy szkolnej

18. mgr Karolina Chruścińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

19. mgr Ewa Zrąbkowska – nauczyciel j. polskiego, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność

20. mgr Lidia Ostrowska – pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy szkolnej

21. mgr Katarzyna Donderowicz – nauczyciel j. angielskiego

22. mgr Joanna Stępniak – nauczyciel doradztwa zawodowego

23. mgr Piotr Woźniakowski – nauczyciel chemii

24. mgr Krzysztof Marko – nauczyciel plastyki

25. mgr Arkadiusz Drelichowski – nauczyciel matematyki i fizyki

26. mgr Aleksandra Sklepik – nauczyciel muzyki

27. mgr Agnieszka Nowak – nauczyciel EDB

28. mgr Marta Kanecka – nauczyciel geografii, tyflopedagog

29. mgr Elżbieta Jakubowska – nauczyciel informatyki

30. mgr Renata Walczak – wychowawca w świetlicy szkolnej