Od 18 maja 2020 r. – zgodnie z ogłoszonym przez MEN kalendarzem zmian w szkołach – w naszej szkole będą uruchomione zajęcia specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W każdym przypadku decyzja o tym czy dziecko będzie uczestniczyło w tych zajęciach zależy od woli rodziców.

Skip to content