Pedagog Szkolny

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”

                                                                                Janusz Korczak

Pedagog szkolny to osoba, której zadaniem jest m.in. diagnozowanie problemów uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozwiązywanie konfliktów i wsparcie w pracy nauczycieli i wychowawców.

W szczególności pedagog szkolny zajmuje się:

 1. udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej według indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów,
 2. diagnozowaniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i uczniów,
 3. diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w placówce, aby efektywnie rozwiązywać problemy uczniów, które blokują ich pełny udział w życiu szkoły czy przedszkola,
 4. podejmowaniem efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież,
 5. inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 6. praca z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi w celu minimalizacji ich skutków,
 7. zapobieganiem pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,
 8. inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci i uczniów,
 9. współpracą z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów,
 10. wsparciem wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniem barier utrudniających im funkcjonowanie w placówce,
 11. współpracą z instytucjami wspomagającymi szkołę.

Pedagog szkolny  –  czy warto korzystać z pomocy?

Zdecydowanie tak! To osoba pierwszego kontaktu, zaraz po wychowawcy, która posiada fachową wiedzę o rozwoju edukacyjnym i społecznym dzieci. Dzięki niej udaje się rozwiązywać polubownie konflikty oraz problemy w nauce. Pedagog szkolny to też fachowiec, który jest w stanie zdiagnozować problem dziecka i skierować go do odpowiedniej poradni.

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy uczeń, który ma jakiś kłopot i nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają jakieś trudności i problemy.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny…
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, nauczycielem…
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem…
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób…
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić…
 • masz problemy w nauce,
 • masz problemy ze swoją osobowością,
 • masz inne sprawy, a nie wiesz z kim o nich porozmawiać.