1 września 2022 r. wszedł w życie przepis art. 106a Prawa oświatowego, z którego wynika, że szkoła ma obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku. Korzystanie przez uczniów z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.

Koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł brutto (jest to koszt tzw. wsadu do kotła). Obiady dostarcza firma Appetit-Catering pana Adriana Bobrowskiego.

Obiady należy zamawiać w sekretariacie szkoły najpóźniej do godz. 8.15.

Za pojedyncze obiady należy uiścić opłatę w momencie zamówienia lub z góry za cały nadchodzący tydzień. Nie będzie możliwości zamawiania obiadów przez telefon. Jest to związane z tym, że w każdy piątek szkoła będzie wpłacać pieniądze za posiłki z całego tygodnia na konto bankowe.

Skip to content