Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 15.04.2021 r., od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają przedszkole i oddziały przedszkolne.

W związku z powyższym dzieci będą mogły skorzystać z dożywiania i dowozów na zasadach obowiązujących od początku roku szkolnego. Uruchomiona zostanie również świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice zatrudnieni są w służbach publicznych (służba zdrowia, funkcjonariusze policji itp.).

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia br.

Z poważaniem

Ewa Szabelska

Skip to content