Od wtorku 4.05.2021 do szkoły wracają dzieci z oddziału 6-latków oraz uczniowie klas 1-3.

Lekcje rozpoczynają się od godz. 8.00 i będą przebiegały zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Przed wejściem do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury.

6-latki i klasa 2 będą wchodzić do szkoły głównym wejściem, natomiast uczniowie klasy 1 i 3 – wejściem od strony remizy.

Nadal obowiązują zasady dezynfekcji dłoni oraz stosowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie podczas zajęć będą mogli siedzieć bez maseczek, natomiast podczas przerw na ciągach komunikacyjnych nadal będzie obowiązywało noszenie maseczek ochronnych.

Od 4.05.2021 świetlica szkolna będzie czynna od godz. 7.00 do 15.20. Również od tego dnia zorganizowany będzie dowóz uczniów do szkoły (o godz. 7.40 na pierwszym przystanku w Pogoni Lubstowskiej) oraz dożywianie dla zainteresowanych uczniów.

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci i uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Oprócz tego w nauce stacjonarnej mogą uczestniczyć dzieci, których rodzina nie przebywa w izolacji.

Skip to content