Ramowy rozkład dnia

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

8.00-8.15 – Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych

8.15-8.45 – Śniadanie

8.45-9.00 – Czynności higieniczne po śniadaniu. Ćwiczenia gimnastyczne

9.00-9.30 – Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.30-10.00 – Gry i zabawy ruchowe

10.00-10.30 – Zajęcia wychowawczo-edukacyjne

10.30-11.15 – Zabawy dowolne

11.15-11.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30-12.00 – Obiad

12.00-13.30 – Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej

13.30-14.30 – Zabawy dowolne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

14.30-15.00 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do podwieczorku

15.00-15.30 – Podwieczorek

15.30-16.30 – Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci. Indywidualne zajęcia z dziećmi