Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

przewodnicząca – p. Aneta Polińska

zastępca przewodniczącej – p. Katrzyna Lewandowska

skarbnik – p. Anita Woźnicka

sekretarz – p. Marlena Grajek

Wysokość składki na Radę Rodziców – 20 zł od każdego dziecka. Pieniądze należy wpłacać do końca października 2019 r. do wychowawców klas.