Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca – p. Aneta Polińska

zastępca przewodniczącej – p. Karolina Łukaszewska

skarbnik – p. Anita Woźnicka

sekretarz – p. Małgorzata Rusin

Wysokość składki na Radę Rodziców – 30 zł od każdego dziecka. Pieniądze należy wpłacać do końca października 2022 r. do skarbników trójek klasowych, na konto Rady Rodziców 12 1020 2746 0000 3602 0218 7821 (w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka) lub w sekretariacie szkoły .