DROGI ÓSMOKLASISTO

  • Rejestracja kandydatów w systemie oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru rozpocznie się 17 maja 2021 r. https://konin.edu.com.pl/kandydat/app/
  • W elektronicznym formularzu wybierz 3 szkoły i w każdej ze szkół takie klasy i profile, które Cię interesują. Nie ma limitu wyboru oddziałów w ramach danej szkoły ani w ramach trzech szkół.
  • Wypełnij podanie zgodnie z poleceniami systemu (pamiętaj o podaniu dokładnych danych, numerach kontaktowych do rodziców).
  • Przed zatwierdzeniem i wydrukowaniem podania, jeszcze raz przejrzyj wybrane przez Ciebie oddziały.
  • Wydrukuj podanie, podpisz się i poproś jednego z rodziców/prawnych opiekunów o podpisanie dokumentów.
  • Wydrukowane i podpisane podanie musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
  • Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
    o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych kandydatów do szkół. Informacja pojawi się na Twoim koncie w systemie elektronicznego naboru. Listy zostaną także wywieszone w szkołach ponadpodstawowych.

W dniach od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do wybranej przez Ciebie szkoły, do której się  zakwalifikowałeś.

Skip to content