Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją MENiN, od dnia 18.01.2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły, do nauki w trybie stacjonarnym.

Uczniowie klas 4-8 od 18.01. będą mieć zajęcia w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal obowiązują następujące zasady:
– do szkoły mogą przyjść tylko uczniowie zdrowi,
– przed wejściem do szkoły uczniom będzie mierzona temperatura,
– każda klasa ma wyznaczone miejsce na szatnię,
– w ciągach komunikacyjnych obowiązuje nakaz noszenia maseczki,
– przerwy międzylekcyjne każda klasa będzie spędzała w oddzielnej części szkoły,
– nadal obowiązują zasady higieny i częstego mycia rąk,
– lekcje rozpoczynają się od godziny 8 i będą odbywały się zgodnie z planem,
– lekcje w szkole trwają 45 min.,
– obiady uczniowie będą spożywać w szkolnej stołówce, każda klasa oddzielnie w wyznaczonych godzinach,
– zgodnie z harmonogramem, autobus szkolny zabierze uczniów z „ostatniego przystanku” o godzinie 7:40,
– do szkoły uczniowie będą wchodzić trzema wejściami: klasa 2 wejściem głównym, klasa 1 wejściem od remizy, klasa 3 wejściem od boiska,

Pozostałe zasady zostaną przedstawione uczniom przez wychowawców w poniedziałek 18.01.

Wszystkim uczniom życzę bezpiecznego powrotu do szkoły oraz dużo wspaniałych ocen i miło spędzonego czasu w gronie rówieśników.

Dyrektor szkoły

Skip to content