Świetlica

Wychowawcy w świetlicy w roku szkolnym 2021/2022:

* mgr Przemysław Małolepszy
* mgr Łukasz Staszak
* mgr Ewelina Ługowska
* mgr Dorota Starosta
                  
Godziny pracy świetlicy:
* Codziennie:   6.45-8.00 i 11.30-15.30

 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Świetlica szkolna jest miejscem zapewniającym dzieciom możliwość:
*wypoczynku
*odrobienia prac domowych
*zjedzenia posiłku
*rozwijania zainteresowań
*rozwijania umiejętności manualnych (rysowanie, kolorowanie, układanie, wydzieranie, sklejanie)
*rozwijania horyzontów umysłowych (czytanie książek, krzyżówki, rebusy, zagadki, rozmowy i pogadanki)