Dziś, tj. 8.05.2020 r., zostały zaprezentowane przez MEN projekty rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Bardzo proszę naszych przyszłych absolwentów do zapoznania się z nimi. Pamiętajcie, że warunkiem ukończenia szkoły jest również przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy odbędą się w dniach 16-18.06.2020 r.

Skip to content